Opdracht: vliegende reporter/interviewer

Communicatietool: video

Synkroon richt zich naar werkgevers, werknemers en werkzoekenden om een duurzame tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap te realiseren. De opdracht bestond eruit om zowel de bedrijfsleiders aan het woord te laten, alsook de coaches van Synkroon en de werknemers die ze begeleiden op de werkvloer. De video die eruit voortvloeide werd gepresenteerd tijdens het 30-jarig bestaan van Synkroon.